Zotefoams

Rozładunek i relokacja autoklawu o wadze 102 ton
na zlecenie zakładu produkcji spienionych tworzyw
sztucznych Zotefoams Polska Sp. z o.o. wraz
z wykonaniem prac uzupełniających, w tym montażu
systemu bezpieczeństwa, kompleksowego montażu
systemu STS oraz wykonaniu konstrukcji platformy
serwisowej autoklawu.

Inwestor: Zotefoams