Wdrożenie opatentowanej technologii systemu do pozyskiwania i magazynowania ciepła oraz chłodu

Beneficjent: SMG Śląsk Sp. z o.o.

Cel projektu: zwiększenie zdolności produkcyjnych, wprowadzenie nowej innowacyjnej usługi oraz zmiany procesu dzięki wdrożeniu technologii podziemnego systemu do pozyskiwania i magazynowania ciepła oraz chłodu. Rezultaty projektu zostaną osiągnięte dzięki realizacji zakupów prac i materiałów budowalnych, maszyn i urządzeń oraz systemów zaplanowanych projektem. Inwestycja uwzględnia także koncepcję pozyskania i wykorzystania w procesie produkcyjnym energii elektrycznej z OZE.

Realizacja projektu ponadto wywoła liczne dodatkowe efekty, w tym takie jak:

  • wejście na nowe rynki,
  • poprawa jakości pracy,
  • wykorzystanie OZE,
  • utrzymanie i stworzenie miejsc pracy.

Projekt prowadzi do minimalizowania zużycia surowców i wielkości odpadów, ograniczania emisji i utraty energii poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów, w których odpady z jednych procesów są wykorzystywane jako surowce dla innych, co maksymalnie zmniejsza globalną ilość odpadów. Realizacja projektu przyczyni się do łagodzenia skutków transformacji województwa śląskiego wpływających na gospodarkę, zatrudnienie, społeczeństwo i środowisko

Projekt przyczyni się do rozwoju infrastruktury Firmy SMG ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ m.in. przez zaoferowanie usług wg zaprojektowanych innowacyjnych i przyjaznych środowisku naturalnemu procesów. Proponowane rozwiązanie ma szczególnie duży potencjał dla współpracy z komunalnymi systemami ciepłowniczymi, jak również dużymi zakładami przemysłowymi.

Źródło finansowania: Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 36 517 000.00 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy Unijnych : 17 110 000.00 zł