Mirbud Zotefoams

Zakres prac obejmował wykonanie Projektów Wykonawczych wraz ze wszelkimi uzgodnieniami, dokumentacją odbiorową UDT, dokumentacją jakościową, powykonawczą i koordynacją międzybranżową dla zadań:
• wykonania kompletnej instalacji c.o . wraz z kotłownią do 60 kW dla budynku sochalno-administracyjnego;
• wykonania kompletnej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z białym montażem, instalacją wody białej, dostawą i podłączeniem centrali deszczowej;
• wykonania kompletnego systemu klimatyzacji oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z dostawą central wentylacyjnych o łącznej wydajności 260 tyś m3/h i kompletem automatyki;
• opracowania projektu 3D w zakresie instalacji sanitarnych;
• dostawy i montażu agregatów wody lodowej o łącznej mocy chłodniczej 750 kW wraz z kompletną automatyką i instalacją hydrauliczną;
• wykonania kompletnej instalacji sprężonego powietrza 100 PSI;
• wykonania kompletnej instalacji gazowej;
• wykonania kompletnej instalacji wody użytkowej i technologicznej;
• wykonania kompletnej instalacji sanitarnej i technologicznej.

Inwestor: Mirbud Zotefoams