TAURON

Przebudowa na terenie zakładu wytwarzania energii Elektrociepłowni w Siemianowicach Śląskich. Wykonanie kompleksowej relokacji układu sprężarkowego pracującego na potrzeby bloku energetycznego o wydajności 205 MW. Dostosowanie nowego pomieszczenia do potrzeb pracy układu sprężarek wraz z wykonaniem instalacji towarzyszących- konstrukcje, wentylacja oraz ogrzewanie.

Inwestor: TAURON