SKANSKA / SEST LUVE

Realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj- wybuduj system ogrzewania i chłodzenia zakładu dla potrzeb bytowych oraz technologicznych. Instalacje wykonane z wykorzystaniem nowoczesnych systemów opartych na Odnawialnych Źródłach Energii w szczególności pomp ciepła powietrze-woda firmy Viessmann o mocy łącznej 1,2 MW. Technologia wytwarzania ciepła wspomagana szczytowo poprzez kotłownię gazową Viessmann o mocy 3,5 MW. Wykonane źródła ciepła oraz systemy towarzyszące zarządzane w systemie Building Management System.

Inwestor: SKANSKA / SEST LUVE