Takanaka / Toyota

Rozbudowa i przebudowa instalacji sprężonego powietrza dla potrzeb procesów technologicznych produkcji silnika TNGA. Rurociągi sprężonego powietrza wykonane w systemie Vic Taulic.

Inwestor: Takanaka / Toyota