Wdrożenie opatentowanej technologii systemu do pozyskiwania i magazynowania ciepła oraz chłodu

Wdrożenie opatentowanej technologii systemu do pozyskiwania i magazynowania ciepła oraz chłodu - informacja o dofinansowaniu z UE

Cel projektu: zwiększenie zdolności produkcyjnych, wprowadzenie nowej innowacyjnej usługi oraz zmiany procesu dzięki wdrożeniu technologii podziemnego systemu do pozyskiwania i magazynowania ciepła oraz chłodu. Rezultaty projektu zostaną osiągnięte dzięki realizacji zakupów prac i materiałów budowalnych, maszyn i urządzeń oraz systemów zaplanowanych projektem. Inwestycja uwzględnia także koncepcję pozyskania i wykorzystania w procesie produkcyjnym energii elektrycznej z OZE.

Realizacja projektu ponadto wywoła liczne dodatkowe efekty, w tym takie jak:

– wejście na nowe rynki,

– poprawa jakości pracy,

– wykorzystanie OZE,

– utrzymanie i stworzenie miejsc pracy.

Projekt prowadzi do minimalizowania zużycia surowców i wielkości odpadów, ograniczania emisji i utraty energii poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów, w których odpady z jednych procesów są wykorzystywane jako surowce dla innych, co maksymalnie zmniejsza globalną ilość odpadów. Realizacja projektu przyczyni się do łagodzenia skutków transformacji województwa śląskiego wpływających na gospodarkę, zatrudnienie, społeczeństwo i środowisko

Projekt przyczyni się do rozwoju infrastruktury Firmy SMG ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ m.in. przez zaoferowanie usług wg zaprojektowanych innowacyjnych i przyjaznych środowisku naturalnemu procesów. Proponowane rozwiązanie ma szczególnie duży potencjał dla współpracy z komunalnymi systemami ciepłowniczymi, jak również dużymi zakładami przemysłowymi.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 36 517 000.00 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy Unijnych : 17 110 000.00 zł

Umiejętności

Opublikowano w dniu

21 maja 2024

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *